PYRAMIDA | léčebně-relaxační centrum Bolatice
PYRAMIDA | léčebně-relaxační centrum Bolaticeléčebně-relaxační centrum v Bolaticích

Úvod

Naturopatická poradna
v Domě zdraví Eukalyptus
nyní nabízí vyšetření
živé kapky krve za
akční cenu 900Kč!


PYRAMIDA
léčebně-relaxační centrum
na Facebooku


Vítejte na našich stránkách,

naše centrum Vám nabízí pomoc při uzdravení Vašeho těla i duše, vztahů, financí a dalších oblastí Vašeho života za použití alternativních přístupů a metod z rukou lékaře a klinického psychologa.

PYRAMIDA | léčebně-relaxační centrum BolaticeNáš tým spojuje profesní zkušenost ze systému veřejného zdravotnictví České republiky, touha po poznání příčin lidského utrpení a nalezení cesty, jak lidský život uzdravit.

Protože odpovědi na tyto otázky jsme nenalezli v učebnicích oficiální medicíny či psychologie ani v oficiálních náboženských naukách, naše hledání nás přivedlo do oblasti spirituálního chápání vesmíru a lidské existence.

Společný záměr pomoci tam, kde selhávají klasické přístupy, nás přivedly k rozhodnutí založit alternativně zaměřené léčebně-relaxační centrum Pyramida, které je a bude otevřeno všem lidem hledajícím cestu ke zdraví a harmonii.

Přestože nezavrhujeme všechny postupy klasické medicíny, které mají často zásluhy na záchraně lidského života, vydali jsme se jinou cestou. Na této cestě využíváme přístupy a metody vedoucí k souznění člověka s hlubšími kosmickými principy, které jsou uplatnitelné v každodenním shonu naší civilizace.

Zahájen provoz Naturopatické poradny v Domě zdraví Eukalyptus

Zveme Vás do nově otevřené Naturopatické poradny Eukalyptus v Ostravě. Naturopatie je alternativní směr zabývající se léčbou nemocí těla i duše alternativními, přírodními metodami a postupy. V naší poradně poskytujeme na základě anamnézy (případně dodaných zpráv z lékařských vyšetření) a na základě vyšetření živé kapky krve odborné poradenství v oblasti úprav stravy, suplementací, detoxikace a úprav životního stylu, to vše propojeno s osobním (life) koučinkem. Veškerá vyšetření a odborné poradenství poskytuje osobně MUDr. Martin Rek.

Dům zdraví Eukalyptus, U Letiště 1344/4, Ostrava - jih, objednávky telefonicky na čísle 777895785.Naše metody neslouží jako náhrada lékařské péče! Našim klientům v žádném případě nikdy nedoporučujeme jakkoliv svévolně měnit či dokonce vysazovat probíhající léčbu, a to ani poté, co bylo našimi metodami dosaženo vymizení potíží. Jakékoliv změny či ukončení léčby by se měly dít pouze po poradě s Vaším ošetřujícím lékařem!